Garantiebetonplex aan de laagste prijs

Sinds juni 2019 is Solid John beschikbaar bij een heel aantal vertrouwde dakhandels in Vlaanderen. Maar waar is het merk Solid John eigenlijk mee bezig? Waar dient garantiebetonplex voor? Het Solid John-verhaal is gestart vanuit een zeer specifieke problematiek bij dakwerkers: het degraderen (rotten, delamineren of zwellen) van multiplex.

Er zijn verschillende toepassingen waarin dakwerkers multiplex gebruiken. Dit kan voor de spouwoverbrugging, als dakvloer op een houten roostering, voor het uittimmeren van een traditionele bakgoot,… Eén kenmerk hebben al deze toepassingen gemeen, ze bevinden zich in vochtige omstandigheden.

Zo blijft bijvoorbeeld de spouwoverbrugging gedurende de volledige levensduur van een gebouw onderhevig aan vochtdruk uit de spouw. Een dakvloer krijgt niet alleen in de ruwbouwfase heel wat vochtdruk te verduren maar is ook zeer kwetsbaar bij lekkage.

Wat is nu eigenlijk de oorzaak van een multiplex die delamineert, rot of zwelt? Laat ons starten bij de kennis die we meekrijgen vanuit het WTCB. Deze regelgeving is trouwens dezelfde voor alle Europese landen.
Voor gebruik van multiplex in vochtige omstandigheden zijn 2 parameters cruciaal: de duurzaamheidsklasse van het hout moet conform EN 636 minimum klasse 3 zijn (duurzaamheid 10-15 jaar), de verlijming moet conform EN 314 minimum klasse 2 zijn (MR: Moisture Resistant).

We komen hiermee terecht in de categorie van de “garantiemultiplex”. Okoumé is hier een traditioneel voorbeeld van.

Garantiemultiplex is perfect geschikt voor vochtige omstandigheden, vraagt geen verduurzamingsmaatregel (sealing). In de praktijk kiezen aannemers massaal voor Radiata Pine, Berk of Populier. Deze houtsoorten hebben een duurzaamheidsklasse 5 (EN636) en zijn bijgevolg ongeschikt voor vochtige omstandigheden. Om de prijs te drukken, besparen producenten vaak op de verlijming. Een gepretendeerde klasse 3 WBP-verlijming volgens EN314 blijkt na labo-onderzoek meestal een lagere verlijmingsklasse1.*

Even terug naar de problematiek. Heel veel dakwerkers worden geconfronteerd met het rotten, zwellen of delamineren van multiplex met alle financiële gevolgen van dien. Bij een expertise stelt men zowel de plaatser als de architect in gebreke. Er zijn 4 redenen waarom aannemers in de praktijk zelden garantiemultiplex plaatsen:

  1. De aannemer kent de richtlijnen niet.
  2. De prijs van garantiemultiplex schrikt af.
  3. De platen zijn niet overal beschikbaar.
  4. De prestaties van de plaat wijken vaak af van de technische fiche.

Dit brengt ons bij de bestaansreden van Solid John.
“Garantiebetonplex aan de laagste prijs”. Een “zero riskpaneel” voor vochtige omstandigheden met een duidelijk uitgewerkt garantiebeleid. Hiermee wil Solid John de veel voorkomende problemen definitief van de baan helpen.

Op zoek naar meer info? Surf naar www.solidjohn.be

Auteur: L. D'hulst, Solid John.

bron: “Degradatie van multiplex in daktoepassingen”, WTCB, F. Caluwaerts, E. Mahieu, S. Charron

SOLID JOHN by SEITON BV - Slabbaardstraat - Zuid 51 - B-8870 Izegem - info@solidjohn.be - www.solidjohn.be