„PRZEJRZYSTA GWARANCJA”

Co znaczy dla Państwa gwarancja? Gwarancją są objęte niemal wszystkie produkty, z którymi stykamy się na co dzień, ale zazwyczaj nie wiemy, na jakich zasadach się to odbywa. Dla firmy Solid John zapewnienie klientom przejrzystej gwarancji jest prawdziwym priorytetem. Oferujemy Państwu „sklejkę wodoodporną z gwarancją”, z którą powiązana jest konkretna „gwarancja”. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące warunków gwarancji firmy Solid John.

Zapewniamy 10 lat gwarancji na:

⦁ nieustanną ekspozycję na działanie wilgoci przez 10 lat
(Np. sklejki wodoodpornej do przykrycia muru szczelinowego na styku z konstrukcją dachową. która przez cały okres eksploatacji budynku jest narażona na działanie wilgoci ze szczeliny pomiędzy ścianami);
⦁ ochronę przed działaniem wilgoci i wody przez cały normalny okres instalacji.

Co obejmuje gwarancja dla paneli Solid John?

⦁ Instalację materiałów marki Solid John (sklejki wodoodpornej z gwarancją i hybrydowego kleju polimerowego);
⦁ instalację nowego uszczelnienia dachu – obramowania krawędzi dachu – poszycia dachu;
⦁ szkody wynikowe spowodowane przez gnicie, puchnięcie lub rozwarstwienie się panelu.

Gwarancja nie obejmuje:

⦁ oddzielenia się płyty wskutek nieprawidłowej instalacji*;
⦁ płyt narażonych na nieustanne działanie wody, wskutek np. długotrwałego przecieku w izolacji dachu.

*instalacji niezgodnej z normami europejskimi i zaleceniami Naukowo-technicznego centrum budownictwa WTCB.

„przejrzysta
warancja”

zapoznaj się z naszymi warunkami gwarancji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

SOLID JOHN by SEITON BV - Slabbaardstraat - Zuid 51 - B-8870 Izegem - info@solidjohn.be - www.solidjohn.be